hudkreftbehandling

hudkreftbehandling – innstilles etter hvilken type hudkreft det gjelder. Ved mistanke om føflekkreft (malignt melanom), fjernes føflekken kirurgisk til friskt vev med noen mm-margin i første omgang og evt et utvidet snitt som ofte utføres av plastikkirurger etter at patologisvar foreligger. Ved overflatecellekreft (plateepitelcarsinom) er det også kirurgisk behandling som gjelder, men med mindre marginer. Såkalt ufarlig hudkreft (basalcellecarsinom) kan behandles med kirurgi, frysing, krem + belysning (fotodynamisk behandling) eller en kombinasjon av disse. Hudlegen har kunnskaper og metoder til å stille sikker diagnose og igangsette behandling ved de aller fleste tilfeller av hudkreft.

#hudkreftbehandling #hudkreft