Hudlegekonsultasjon

hudlegekonsultasjon–er samtale og undersøkelse ifm med hudproblemstilling og/eller hudsykdom. Først og fremst må «problemet» som pasienten kommer med kartlegges og defineres evt med supplerende undersøkelser som hudbiopsi (patologisk analyse av vevsprøve), dyrkning av hudprøve med tanke på sopp, virus eller bakterier. Noen ganger vil sykehistorie, undersøkelse av utslett og legens kunnskap/ erfaring være nok til å fastslå diagnose og foreslå behandling. Ved spørsmål om føflekker og alle typer hudsvulster vil diagnostikk med eller uten biopsi danne grunnlag for rådgivning og behandling. Ved mistanke om celleforandring og hudkreft må man ofte akseptere at det kan bli et arr eller lite merke i huden. Dersom lesjonen pasienten kommer med, vurderes å være helt ufarlig, må man tenke på hvilken metode for evt fjernelse eller reduksjon som kan gi best mulig kosmetisk resultat. I noen slike tilfeller vil legen fraråde behandling pga risiko for et arr som mer sjenerende enn den ufarlige lesjonen som foreligger

#hudlegekonsultasjon