Hudtuberkulose

hudtuberkulose–hudinfeksjon som skyldes tuberkelbasiller. Infeksjonen kan være eksogen, som innebærer at smitten skjer direkte til huden, eller det kan være endogen spredning, det vil si spredning av infeksjon til huden fra en underliggende tuberkuløs prosess, for eksempel fra en lymfeknute. Kan gi betydelige arrdannelser i huden og blir da fra gammelt kalt «lupus vulgaris» = bitt av ulv.

#hudtuberkulose, #hudinfeksjon, #lupus_vulgaris