Intertrigo

Intertrigo L30.4 – rødt ofte litt fuktig utslett, noen ganger komplisert av infeksjon med sopp og bakterier pga tette hudfolder, oftest under bryst og i lyskeregioner, noen ganger under folder på magen, hyppigst hos overvektige personer.

#intertrigo