kløe – vanlig symptom ved mange hudsykdommer,som eksem, lichen planus mm. dersom kløen urimelig sterk i forhold til «primært» utslett på huden, kan det være bakenforliggende årsak som sukkersyke, ondartet lidelse eller annet. Ved uttalt nattlig symmetrisk kløe med sparsomt «primært» utslett kan skabb være årsaken, vanligst hos ungdom, men forekommer også i institusjoner som aldershjem mm.

#kløe, #skabb, #dermadrom