Lamisil

Lamisil– terbinafin krem og tbl – benyttes ved soppinfeksjon, ved negl-affeksjon er det nødvendig med langvarig tbl behandling.  Klinisk diagnose bør ledsages av dyrkning fra neglen for å påvise sopp, men disse prøvene kan også være «falsk» negative» dvs at man ikke alltid får oppvekst selv om det foreligger en soppinfeksjon. Og noen ganger, i samråd med pasienten blir enige om å behandle, også med tabletter på «klinisk mistanke» med negativ prøve

#soppinfeksjon, #lamisil, #terbinafin