Legemiddelutslett

Legemiddelutslett L27.0 – utslett forårsaket av legemidler oftest tabletter, kan ha forskjellige uttrykksformer, men sitter ofte sentralt og symmetrisk på kroppen og fremkomst vanligvis ikke så lang tid etter at aktuell medikasjon ble påbegynt.

#legemiddelutslett