Lichen simplex/ nevrodermitt L28.0

Lichen simplex/ nevrodermitt L28.0 – lokalisert område med fortykket hud og merker etter kløe, kloring og traumatisering ofte på fotrygg, forside legg eller nakke, kan være ett eller flere områder, kan starte med en primær hudsykdom som eksem eller psoriasis, men fremstår etter hvert som en uttalt hudforandring der kløen har en selvforsterkende effekt og må opphøre dersom utslettet skal bli bedre, ofte nødvendig med sterkt steroidpreparat og dekning med hydrokolloidplate (eks Duoderm).

#lichenifisering, #nevrodermitt, #duoderm