Lichenisering

lichenisering – en spesiell fortykkelse som kan komme frem i huden etter langvarig kløe og traumatisering og som har en selvforsterkende effekt på kløen, sitter ofte på fotrygger, forsiden av leggene, på overarmer eller nakke, kan kreve langvarig behandling for normalisering f.eks. kombinasjon av potent steroidpreparat (Dermovat oppl) med hydrokolloid plate (Duoderm).

#lichenifisering, #nevrodermitt, #duoderm