lues– latin for sykdommensyfilis forårsaket av bakterien (spiroketen) Treponema Pallidum.

#lues, #syfilis, #treponema_pallidum