Mollusker

smittsom hudsykdom som skyldes et virus. Ytrer seg ved små, runde, hudfargede knuter med en fordypning i sentrum (mollusker). Spres på huden ved kloring. Sees især hos barn og unge. Epidemier kan forekomme i barnehager og i idrettsmiljøer, spesielt blant orienteringsløpere som risper seg opp ved løp gjennom kratt og i ulendt terreng. Behandles med utskraping hos hudlegen