Morbus Bowen D04.9

Morbus Bowen D04.9 – celleforandring, start på en variant av overhudscellekreft, plateepitelcarcinom, finnes først og fremst på ekstremiteter, spesielt på legger og føtter, men også på underarmer / hender, ujevn fortykkelse i huden, ofte litt brunlig. Kan behandles med frysekirurgi, fotodynamisk behandling (PDT) eller kirurgi.

#bowen, #morbus_bowen,   #celleforandring,  #overhudscellekreft