Neglesykdommer

neglesykdommer– neglene kan ha forskjellige forandringer knyttet til generell sykdom eller mangeltilstand inkl hudsykdommer og kan også ha egne sykdommer. Vanligst er soppinfeksjon eller forandringer i forbindelse med psoriasis, men negler kan ogsåha sekundære forandringer til lokale traumer/ skader eller eksem og dessuten gjenspeile bla a lunge-hjertesykdom med mer.

#neglsopp, #negl psoriasis, #neglsykdommer