NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er fosterskadelig og har lang halveringstid slik at man ikke må bli gravid før et år etter at behandlingen er avsluttet.

#acitretin, #neotigason, #retinoid, #keratiniseringsforstyrrelser, #fiskehud, #ichtyose