Nix permitrin 5%- benyttes mot skabb med 2 påsmøringer med en uke imellom, påsmøre3s alt utenom hode og hals, dusjes av samt rene klær og nytt, partnerbehandling samtidig, evt alle i samboende familie eller kollektiv. Tiltakende antall tilfeller der lokalbehandling med Nix ser ut til ikke å svikte, kan skyldes resistente / motstandsdyktige skabbstammer. Man kan forsøke annen lokalbehandling som benzylbenzoat. Evt ivermectin (stromectol) tabletter som doseres etter kroppsvekt som engangsdose samtidig med lokalbehandling, også med 1 uke mellom behandlingene.

#nix, #skabbehandling, #benzylbenzoat, #ivermectin, #stromectol