Ovixan – Mometasonfuroat 1 mg – i krem, gruppe 3 (sterkt) steroid til behandling av hudsykdommer som psoriasis og eksem på kroppen.

#ovixan, #mometason, #gruppe3steroidkrem, #eloconalternativ