Pemfigoid

pemfigoid – kronisk blemmesykdom som sees hos eldre, gjerne med redusert almentilstand, må ofte behandles med cortison og andre immundempende stoffer.

#pemfigoid, #kronisk_blemmesykdom