Pityriasis rosea

Pityriasis rosea L42–utslett med tallrike røde flekker med fin flassing; forbigående hudsykdom uten kjent årsak. Sykdommen er forholdsvis vanlig og opptrer hyppigst hos ungdommer og unge voksne. Starter gjerne med en litt større flekk, «primærmedaljong», på hofte / skulder, utslettet begrenset til torso, total varighet 4-6 uker, kan forverres av mye dusjing og såpevask. Les mer «pasinfo F04».

#pityriasis_rosea