Plateepitel

plateepitel – epitel, epitelvev, cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene kan ligge i ett eller flere lag. Som dekkepitel danner cellene en beskyttelse mot omverdenen (bakterier, uttørring, solstråler, kjemisk påvirkning etc.). De kan dessuten bidra til å utsondre stoffer fra underliggende vev, absorbere stoffer fra overflaten, eller danne glatte flater med liten friksjon. Man kan skille epitelet etter antall cellelag: enlaget eller flerlaget epitel.

#celler, #plateepitel, #hornlaget, #hudbarriere