Plateepitelcarcinom

Plateepitelcarcinom–overflatecellekreft. Utvikles fra overflatecellene i huden, vanligst ifm kronisk solskade som starter med solar keratose(celleforandring) og deretter utvikler seg videre til kreft som vanligvis er godt synlig oppå huden. Underleppe, tinninger, nese og panne er utsatte steder.. #plateepitelcarsinom, #solar_keratose