Prurigo Besnier

prurigo Besnier– annen betegnelse på atopisk dermatitt / atopisk eksem.

#atopisk_dermatitt, #prurigo_besnier