Psoriasis capitis L40.8

Psoriasis capitis L40.8 – hodebunnspsoriasis kon forekomme alene som enkeltflekker eller større områder i hodebunnen eller som del av generalisert psoriasis. Kan i lettere tilfeller behandles bare med cortisonoppløsninger og shampo, i alvorligere tilfeller med periodevis hjelp på hudavdeling (dagavdeling).

#psoriasis_capitis, #hodebunnspsoriasis