Psoriasisartritt L40.5

Psoriasisartritt L40.5 – leddplager som skyldes systemsykdommen psoriasis med en immunologisk reaksjon og betennelse leddhinnene.  Kan være mild, variabel i de fleste tilfeller, men noen ganger svært alvorlig og behandles da som regel med nye såkalte «biologiske» medikamenter som kan stoppe betennelsestilstanden med minimale bivirkninger.Behandling på spesialavdeling på sykehus, ofte hudavdeling i samarbeid med revmatologisk avdeling.

#psoriasisarthritt