PUVA-behandling

PUVA-behandling– form for fotokjemoterapi som utnytter den fototoksiske effekten av psoralener, dvs. at stoffet blir giftig (toksisk) når det bestråles med lys etter at det først er kommet i kontakt med huden Virkningen skyldes at psoralenene ved bestråling binder seg til DNA-kjedene i overhudens cellekjerner slik at celledelingen i overhuden hemmes. Psoralenet kan benyttes i tablettform eller smøres på huden før bestråling.PUVA-behandling er særlig effektiv ved psoriasis, der cellene i overhuden deler seg svært hurtig, men kan også ha effekt ved andre hudsykdommer.

#puva, #psoriasis