Pyoderma gangrenosum L88

Pyoderma gangrenosum L88 – sjelden hudsykdom med kronisk spontan sårdannelse, ofte omfattende og krever da behandling på hudavdeling, med kombinasjon av immundempende medikamenter og sårbehandling. #pyoderma_gangrenosum

#kronisk_sår