Registreringsfritak

Registreringsfritak – gjelder for en del medikamenter som kan skaffes gjennom apotek, men der leverandøren av en eller flere grunner velger å ikke opprettholde «markedsføringstillatelse». I felleskatalogen er anført at:«sikkerhet, kvalitet og effekt for preparater på listen ikke er vurdert av LegemiddelverketDette er ikke alltid helt korrekt da medikament med samme virkestoff fortsatt kan være å finne på apoteket, men med annen pakningsstørrelse eller leverandør.Uansett må legen søke ved hver enkelt forskrivning og varen tas inn på apoteket etter at tillatelse foreligger. Dette gjelder f.eks. Airol, Pigmanorm, Etoxysclerol,Propecia (Finasterid 1 mg) . På Hudklinikken gjør vi det som skal til for å skaffe pasientene de medikamentene deres tilstand tilsier, innenfor gjeldende regler.

#registreringsfritak, #slv, #airol, #propecia, #pigmanorm