rødme – forbigående rødfarging i ansiktet som følge av utvidelse av de overflatiske blodårene i ansiktet, ofte ifm psykisk påvirkning eller årsaker som sterkt krydret mat, alkohol og varme. Rødming kan være en stor psykisk belastning, Forskjellige behandlinger kan forsøkes bl a med lav dose beta-blokker, evt kremen Mirvaso. Ved ytre blodkar kan karlaserbehandling ha noe effekt. Det har også vært utført operasjoner med ødeleggelse av den aktuelle sympaticus nerven, men dette kan ha komplikasjoner.

#rødming, #karlaserbehandling