forbigående rødfarging i ansiktet som følge av utvidelse av de overflatiske blodårene i ansiktet, ofte ifm psykisk påvirkning eller årsaker som sterkt krydret mat, alkohol og varme. Rødming kan være en stor psykisk belastning.