Seborreisk keratose

Seborreisk keratose L82 – betegnelse på talgvorte eller seborrhoiske vorter som gjerne kommer frem etter 40 års alder, hos eldre mange ganger svært utbredt med gulbrune, litt myke lesjoner på huden med relativt likt utseende. Disse er ufarlige og vil aldri kunne bli ondartete, men kan være sjenerende kosmetisk og kan ofte fjernes relativt enkelt med «skraping», «brenning» og «shaving».

#talgvorte, #seborrheisk_vorte, #diatermi, #kurettering