Sensodyni

sensodyni – nedsatt følsomhet og redusert kar-respons i fingre og tær etter gjentatte kulde- og frostskader, hos tidligere vintersoldater, jegere, polfarere, og andre som har frosset mye. Kjent begrep fra skyttergravs soldater fra spesielt 1. verdenskrig; trench foot.

#sensodyni, #trenchfoot, #frostskade