Solar/aktinisk keratose L57.0

Solar/aktinisk keratose L57.0 – celleforandring i overhuden forårsaket av UV lys og forstadium til plateepitelcarsinom, men kan som regel behandles greit med frysing med flytende nitrogen, andre ganger med mer utbredte overflatiske tilfeller benyttes Aldara krem. Les mer «pasinfo C4»

#solar_keratose, #aktinisk_keratose, #solskade, #plateepitelcarsinom