Solar keratose L57.0

Solar keratose L57.0 – er en celleforandring i huden, skyldes ultrafiolett lys og hyppigst på mest eksponerte steder, kan videreutvikles til plateepitelcarsinom, behandles mest med frysebehandling og ansees som bra dersom huden blir glatt etterpå,