Solbeskyttelse

solbeskyttelse – forekommer naturlig i huden med pigment og gradvis økt fortykkelse av hornlaget, dessuten medsolkremer som inneholder kjemiske og fysiske solfiltere. Det finnes i dag sikre solkremer som beskytter huden mot UV lys slik at risikoen for utvikling av hudkreft av alle typer reduseres. Økende søkelys på å filtrere for langbølget UV lys har også ført til beskyttelse mot dette og den komponenten som dette måtte representere av utvikling til hudkreft samtidig medannen (kosmetisk og funksjonell) hudskade.

#solbeskyttelse, #solskade