Solfaktor

solfaktor – er en betegnelse på graden av beskyttelse som oppnås ved benyttelse av solfiltere.

#solfaktor, #solbeskyttelse, #solfilter