Spider nævus

Spidernaevus L78.1– eller stjernemerke er en lokal utvidelse av blodkar i huden, fremstår som tydelig rødt merke, kan som regel fjernes med blodkarlaser.

#spider, #spider_naevus, #blodkarlaser