Svangerskapsdermatose

svangerskapsdermatose – hudsykdom som forekommer under graviditet. Gruppen består av: polymorft svangerskapsutslett (PUPP), svangerskapspemfigoid, svangerskapsprurigo og kløende svangerskapsfollikulitt, hvorav PUPP er vanligst.

#svangerskap, #svangerskapsdermatose