svette – kan være et stort problem, når det renner for mye. Under armene kan det være god hjelp med mikroinjeksjoner som blokkerer svetteutsondring som imidlertid må gjentas da effekten som regel går helt tilbake på ca 6 mnd. Det har vært utført forskjellige typer operasjoner med eller uten fjernelse av hud og med varierende grad av tilbakefall og komplikasjoner. For håndsvette benyttes også injeksjoner, men det krever bedøvelse, dessuten har det vært foretatt sympatectomi, kutting av en nerve i brysthulen, men dette utføres nå veldig lite, også pga risiko for komplikasjoner. Dridase / ditropan er et medikament i tablettform som kan ha effekt på generell svetting.

#svette, #svetting