Talgvorte

talgvorte – også kalt seborrheisk vorte, er overflatiske, men kan være tallrike og store (opptil flere cm). Disse kan fjernes med diatermi(brennes), av og til frysebehandling (kryokirurgi), dersom ekstra tykke/ store, kan overflatekirurgi / «shaving» være aktuelt. Vi anbefaler ofte å dekke aktuelt område med bedøvelseskrem 1-2 timer før avtalt tid hos hudlegen.

#talgvorte, #aldersvorte