Tetracyclin tbl

Tetracyclin tbl – tetracyclin, benyttes spesielt ved acne og rosacea, men mindre enn før siden man har fått andre behandlingsmuligheter og langvarig antibiotikabehandling forsøkes unngått pga økende tendens til antibiotika-resistens.

#tetracyclin, #acne, #resistens