Tjærebehandling

tjærebehandling – behandling av (særlig) hudsykdommer ved hjelp av preparater som inneholder steinkulltjære i konsentrasjoner fra 2 % og sterkere i en passende salve eller krem, eller i ren form ved å pensle tjæren direkte på utslettet. Ble spesielt benyttet ved psoriasis, særlig hodebunnsbehandling; sulfantren og dessuten på atopisk eksem med steinkulltjærepasta. Tjære misfarger og ødelegger klær og sengetøy og har en intens lukt, så er svært lite brukt i våre dager. Det er også en frykt for at det kan være kreftfremkallende selv om utbredt bruk blant eksem- og psoriasis pasienter i mange år og ofte kombinert med UV lys ikke ser ut til ogmedført økt hudkreftfrekvens i disse populasjonsgruppene.

#tjærebehandling, #psoriasisbehandling