Ultrafiolett lysbehandling

ultrafiolett lysbehandling– til medisinsk lysbehandling b#lysbehandlingenyttes ofte UVB 290-320 nm, til PUVA benyttes UVA 320-400 nm, ellers ofte en kombinasjon.