Venerologi

læren om seksuelt overførte sykdommer og det var dette som var hudlegenes opprinnelige arbeidsfelt idet man trodde alle hudsykdommer skyldtes seksuelt overførte lidelser. Spesielt var syfilis en stor «imitator», man tok derfor blodprøve av alle som oppsøkte hudlegens kontor for å være sikker på at de ikke hadde syfilis. Dette var vanlig praksis i Norge også helt til ca 1970.