Verrucae

vorter, verruca vulgaris benyttes om virusbetingete vorter, mens verruca seborrhoicum er talgvortene som kommer i alderdommen.