vorter (verruca vulgaris) / behandling – Vorter kan skyldes flere forskjellige virus som er ufarlige og spesielt trives i overhuden. Viruset går ikke «i blodet». Nettopp fordi viruset kun finnes i overhuden, tar det ofte lang tid før kroppens immunforsvar lærer å kjenne og dermed kan «bekjempe» denne virusinfeksjonen. Behandles med tålmodighet, pensling med vortemidler, skraping/filing, noen ganger frysing, av og til brenning, noen ganger laser og helst ikke med kirurgi. Ved alle metoder, bortsett når vortene forsvinner spontant, må regnes med stor tilbakefallshyppighet. Les mer «pasinfo D04»

#vorter, #verruca_vulgaris