Wassermanns reaksjon

Wassermanns reaksjon– test som ble gjort i stor utstrekning tidligere for å screene på syfilis.

#wasserman, #syfilis