Yrkeseksem

yrkeseksem – eksem som er utviklet eller forverret pga yrke, f.eks. nikkeleksem hos sykepleier eller tannlegeassistent. Kan i mange tilfeller føre til betingete uførhet, dvs at vedkommende må oppgi det yrket han/hun er utdannet til. I slike tilfeller kan det være aktuelt med støtte til attføring og yrkesskadeerstatning.

#yrkeseksem, #yrkesskade, #attføring, #yrkesskadeerstatning