Fotvorter

Hei, har vært hos legen og frysebehandlet 3 fotvorter. Etter 4 uker skulle jeg komme tilbake for mer behandling. Skal jeg bruke noe annet i mellomtiden De var ikke veldig store, og jeg ble bedt om å komme tilbake om 3 uker for kontroll og eventuell ny frysebehandling. Lurer litt på hvordan jeg skal forholde meg videre. Student

Hei! Fotvorter er et problem for mange og det verserer mange behandlingsopplegg og varierende grad av saklig informasjon. Vortene skyldes et virus som går inn og overtar styringen i overhudsscellene. I stedet for å få den vanlig glatte hornhuden med døde cellelag som beskytter oss mot utenverdenen, dannes det store klumper av hornhud. Disse vortene inneholder lite vevsvæske og er således vanskelig tilgjengelige for sirkulerende antistoffer eller immunsystemets «killer cells». Derfor kan kroppen ha problemer med og «bli kjent med» viruset i første omgang og dernest også ha problemer med å kvitte seg med vortene selv om det etter hvert kommer en respons på viruset. Det er der hudlegen kommer inn i bildet og informasjon er veldig viktig. Det gjelder nemlig også at vorter er godartete svulster som ligger vel definert i øvre hudlag rent «patologisk», de vokser ikke inn i «kjøttet» selv om det kan se og kjennes slik ut. En annen ting med vorter er at de har tendens til å sette seg på mest trykkbelastete steder og således gjør dobbelt vondt. Hensikten med frysing er å få til en blemmedannelse i sjiktet mellom hornhud og «basalmembran», da kan hele vorten løsne. Hvis man ikke kommer dypt nok, hjelper sannsynligvis ikke behandlingen.  Så jeg ville ventet i hvert fall 1 uke, så tatt 2o-30 min fotbad (gjerne med Saltrates), deretter file forsiktig for å se om vortene løsner. Dersom vortene ikke løsner eller bare delvis anbefaler jeg å bruke vortemiddel så lesjonene er så flate som mulig ved oppfølgingsbehandlingen. Om du bruker vorteplaster eller Verrucid er en smaksak.  

Lykke til! Mvh Hudlegen