Permanente eller ikke-permanente fillere

Hvorfor benytter Hudklinikken kun ikke-permanent filler?

Vi støtter oss til kliniske studier, erfaringer og våre medisinske kunnskaper. Alt tyder så langt på at den ideelle filler, som altså vedvarer og ikke gir problemer, ikke er «oppfunnet», men at stadig noen vil forsøke å fremstille den, sannsynligvis uten hell.

Dersom man injiserer «fremmedlegemer» med eller uten proteinstruktur vil dette kunne gi en immunologisk reaksjon som fremstår som knuter i huden og som kan vedvare til materialet er ute. Dødt materiale i eller under huden vil heller ikke omgis av et aktivt immunsystem som annet levende vev og det vil være risiko for at det kan dannes noe som kalles biofilm, et slags bakterielag som kan gi grunnlag for kronisk infeksjon på et eller annet tidspunkt. En slik infeksjon vil være meget vanskelig å bli kvitt så lenge stoffet befinner seg i kroppen. Risikoen for at noe skal gå galt er sannsynligvis omtrent proporsjonal med «varigheten» av filleren og hvor mye som settes. Det ovenstående ser ut til å bekreftes i stor utstrekning i en hovedartikkel i det velrenommerte tidsskriftet for amerikanske hudleger Journal of American Academy of Dermatology; ref J Am Acad Dermatol 2011;64:1-34, der det fremkommer stor skepsis mot utstrakt bruk av semi-permanente og permanente fillere.