Tetracyclin eller Roaccutane?

Jeg er 17 år og har hatt kviser i flere år, hjelper en del med tetracyclin tbl. Skal jeg bare fortsette med det, eller finnes den andre tabletten? 

Tetracyclin fungerer slik at det hjelper mens man holder på og en stund etterpå, så kommer plagene evt gradvis tilbake. I din alder er det ikke sikkert at kvisene vil fortsette i det «uendelige» så i forhold til det kan man tenke seg muligheten av å benytte tetracyclin i lange perioder i 1-3 år. Dersom ikke tegn til varig bedring, kan det likevel bli aktuelt med Roaccutane som gir en varig effekt for de fleste (opptil 85 % etter en kur). Roaccutane koster en del, er fosterskadelig under kuren(4-6mnd) og 1 mnd etter avsluttet behandling, gir tørre lepper og tørr hud og kan gi forbigående påvirkning av lever- og fettstoffskiftet. Det er også noen som får forbigående stivhet i muskulatur og ledd og finnes sjeldne enkeltrapporter på at det har vedvart etter kuren. Det er rapportert tilfeller av at noen blir deprimert av tablettene. Til tross for alt dette regner vi Roaccutane for en kur som er sikker og det eneste som gir varig effekt på spesielt tendens til større kviser (byller). Fordelen med Roaccutane er jo at man kan slippe mangeårig behandling med antibiotika. Hvis du lurer på om du kan få de andre tablettene, må du bestille time så en av hudlegene kan se på deg før vi kan diskutere litt nærmere, alternativt kan du fortsette med tetracyclin i 3-4 mnd til, så kan vi se hvordan det går.