biologisk_medisin

Humira inj- Adalimumab

Humira inj- Adalimumab –TNF-α-hemmer – biologisk medisin som benyttes for psoriasisleddgikt og leddgikt. #humira, #biologisk_medisin, #psoriasisbehandling

Enbrel

Enbrel- inj –etanercept – biologisk legemiddel av type TNF (tumor nekrose faktor)-hemmer, brukes alene eller i kombinasjon med andre midler som f.eks.metotrexat for psoriasis, leddgikt eller «vanlig» («revmatoid») artritt. #enbrel #biologisk_medisin #etanercept    

Biologisk behandling

biologisk behandling – behandling med en ny klasse medikamenter basert på molekylærbiologi og spesialdesign. Medikamentene kan hemme/blokkere spesifikke molekylære trinn i sykdoms- prosesser og på den måten oppnå svært god effekt med  minimale bivirkninger. Mest brukt for sykdommer i hud, ledd og tarm. #biologisk_behandling «biologisk_medisin